Föreläsare – Fredrik Lidman

Introduktion

Jag började utforska prestation och utveckling som lovande tävlingscyklist under tonåren. Som vuxen kom andra passioner och utmaningar att ta över.
Jag har arbetat i krävande professionella miljöer som officer, managementkonsult (McKinsey) och företagsledare.
Sedan 2002 har jag stöttat tusentals högpresterande individer. Min specialitet är att stötta utvecklingen av professionella serviceorganisationer med höga leveranskrav.

Ämnen

  • Det professionella mästerskapet

Det professionella mästerskapet

Du är redan mycket skicklig i din profession. Du drivs av att prestera på hög nivå i meningsfulla sammanhang.

Du vet att din professionella utveckling och prestation behöver bestå över lång tid. År. Decennier. Du är medveten om att det är lätt att navigera fel. Antingen genom att köra på för hårt med de tuffa konsekvenserna som det kan medföra. Eller genom
att missa att i tid utveckla den förmåga som behövs och efterfrågas i framtiden.
Du kan stärka dina möjligheter till ett bestående professionellt mästerskap om du utgår ifrån följande sex nycklar:

 

1. Agera utifrån dina positiva drivkrafter och ditt professionella ”varför” – detta innebär att du tillåter dig styras av din positiva lust och motivation för din profession. Att du i mindre utsträckning låter dig reagera på rädslor för att t ex göra bort dig eller att förlora i status. Du säkrar och bevakar att du har tillräcklig självständighet och
synnerligen goda möjligheter att fortsatt utveckla ett mästerskap inom det område som du fokuserar på.

2. Bygg på dina unika personliga styrkor och tillgångar – innebär att identifiera och utnyttja, så mycket som möjligt, din speciella mix av kvaliteter, talanger och erfarenheter. Personliga styrkor och tillgångar tar du lätt för givet hos dig själv och kan därmed missa att utnyttja fullt ut.

3. Var medveten om dina fallgropar och utveckla förmågor som balanserar dina styrkor – dina styrkor kan lätt överdrivas och förvandlas till din akilleshäl. Dina naturliga kvaliteter behöver därför balanseras med andra lämpliga förmågor som ökar din kraft och påverkan.

4. Välj rätt sammanhang och stärkande relationer – din professionella omgivning samt dina relationer och nätverk har mycket stor betydelse för i vilken grad du kan prestera på hög nivå och kontinuerligt utvecklas. Karaktären och kvaliteten på dina relationer kan ibland vara av större betydelse för din utveckling än din faktiska prestation och talang.

5. Stärk dina positiva attityder och beteenden – stora framsteg inom ”positiv psykologi” visar hur avgörande denna inställning är för personlig tillfredsställelse och framgång. Det handlar om att finna energi och framåtriktade tolkningar i det som händer och undvika att fastna i cynism och pessimism.

6. Återfinn löpande din balans mellan prestation, avkoppling och utveckling – för högpresterande är ofta detta en rejäl utmaning eftersom de lättare kantrar mot prestation. Drivet och ambitionen leder lätt till att man missar i löpande avkoppling och utveckling. Utveckling behöver ”investeras i” med engagemang och tid.