Föreläsare – Kjell Ehn

Presentation

Kjell har arbetat som chef och ledare i över femton år på olika positioner inom näringslivet.
Under de senaste åren har han engagerat arbetat med grupp- och ledarskapsutveckling samt coachning av chefer, privatpersoner och idrottsmän.
Kjell brinner för ledarskap, coaching och mental träning och har ett mycket inspirerande, inkluderande och tydligt presentationssätt vilket skapar intresse, engagemang och motivation.

Ämnen

  • Ledarskap
  • Coaching
  • Mental träning
  • Kommunikation

Föreläsningar

 

Ledarskap

För dig som vill bli en uppskattad och effektiv ledare!

Att vara chef och ledare är ett spännande och utmanande arbete och det ställer stora krav på dig och ditt ledarskap. Det är du som skapar förutsättningarna för att dina medarbetare ska trivas, kompetensutvecklas och att lyckas med sina uppdrag.

Föreläsningen syftar till att ge dig kunskap om hur du bedriver ett coachande ledarskap som möjliggör att du får ut dina medarbetares fulla potential. Du får även veta mer om hur grupper utvecklas och hur du kan få din grupp att bli ett riktigt effektivt team. Du kommer även att få kunskap i vikten av en vision, hur du sätter och följer upp mål och hur du får alla med på resan mot målet.

Tid: 45 – 60min

Coaching

För dig som vill stödja och utveckla både dig själv och andra!

Coaching syftar till att hjälpa andra att hjälpa sig själv, kort sagt hjälp till självhjälp. Ett oerhört starkt verktyg för dig oavsett om du arbetar som chef eller medarbetare. Du kan förstås också använda verktyget i ditt privata liv för att bättre förstå och hjälpa dig själv och andra.

Föreläsningen syftar till att du ska bli mer medveten om hur du kan förstå olika människors behov i olika situationer. Detta så att du lättare kan hjälpa dem att se sin situation från andra perspektiv än vad de vanligen är vana vid och därigenom öppna upp för nya lösningar. Den kommer också hjälpa dig att få en ökad medvetenhet om dig själv och dina styrkor.

Tid: 45 – 60min

Mental träning

För dig som vill kunna utnyttja din inre styrka och nå din fulla potential!

Mental träning syftar till att få din fantastiska hjärna att arbeta mera för dig än mot dig. Den syftar också till att öka medvetenheten om att din kropp, tanke och känsla hänger ihop och hur du kan utnyttja de tre för att därigenom öka din förmåga att må och prestera bättre.

Föreläsningen syftar till att göra dig mer medveten om dina inre styrkor och hur du kan komma i kontakt med dem och ytterligare förstärka dem. Förstärka dem i syfte att nå dina mål och verkligen bli den du vet att du har möjlighet att bli. Du kommer att få vetskap om vad det är som driver och motiverar dig och vad som absolut inte gör det. Du får kunskap och tips om hur du kan genomföra förändringar hos dig själv för att både må och prestera bättre.

Tid: 45 – 60min

Kommunikation

För dig som vill bli mycket effektivare och tydligare i din kommunikation!

Det mesta som vi gör är att kommunicera med andra människor och att förstå och att göra sig förstådd är bland det viktigaste som finns. Många gånger handlar det om att lyssna för att förstå för att senare göra sig förstådd.

Föreläsningen syftar till att göra dig mer medveten om hur du själv kommunicerar och hur du kan öka din förmåga att kommunicera effektivare. Du får genom enkla övningar lära dig att lyssna på rätt sätt, att öka din trovärdighet och din energi och hur du på ett enkelt sätt kan förstärka ditt budskap genom ditt kroppsspråk.

Tid: 45 – 60min