Föreläsare – Klas Östberg

Introduktion

Klas Östberg är en av Sveriges mest erfarna idrottsläkare.
Han har arbetat för den svenska OS truppen vid flera olympiader och dessutom varit landslagsläkare för de svenska skidskyttarna under många år. Brinner för barnidrott på barns villkor
och instiftade 2013 Svenska Barnidrottspriset

Föreläsning

Tillsammans med sin son Tobias har han skrivit boken Barnidrott-Ingen lek. Vi vuxna behöver stanna upp och fundera över varför vi vill att våra barn ska idrotta. Hur tänker vi långsiktigt? Barn är inte små vuxna . Hur ska vi få med oss så många som möjligt så länge som möjligt? Hur har de som nått längst i världen tränat som barn? Klas berättar om sina erfarenheter av möten med världseliten inom olika idrotter. Idrott är glädje och den har en enorm potential utöver prestation. Att satsa på bredd och allsidighet leder till ökad hälsa och välbefinnande. Som spin off effekt får vi en bättre vuxenelit.