Föreläsare – Lotta Hallin

Introduktion

Lotta Hallin är Intensivvårds sjuksköterska och företagssköterska med många års erfarenhet. Hon är en mycket uppskattad föreläsare inom ett antal angelägna ämnen. Civilt är hon chef inom Scanias marknadsavdelning. Fritiden ägnar hon åt träning för sig själv, hundträning och jakt.  Hon är även utbildad hundinstruktör.

Ämnen ( ca 45 – 60 minuter)

Sömn och återhämtning
6 eller 8 timmar? Vad händer i kroppen när vi sover?

Arbetstider & Hälsa
Föreläsning riktat mot skiftarbetare för att kunna välja proaktiva val

Krishantering / krisorganisation
Hur kan vi planera så det inte händer. Och vad gör vi om det händer?