Information och hur mätningen går till

72 – timmarsmätningen bygger från början på mångårig finsk idrottsfysiologisk forskning. Den började användas för cirka tio år sedan inom företagshälsan när man har fokus på hälsoutveckling. Under åren så har metoden utvecklats och förfinats, mycket tack vare forskningen och en stor växande databas.

Syftet med mätningen är att med ett stickprov i livsstilen under tre dygn, varav två är arbetsdagar och en ledig dag, för att kunna se hur vi påverkas av våra levnadsvanor.

Hjärtats puls samt slagvariation indikerar i vilken mån vi får stressreaktioner eller återhämtning (sympatiska- eller parasympatiska nervssystemet).
När vi får för mycket av stressreaktionerna, samt under lång tid och för lite av återhämtningsreaktioner så ”kostar” det kraft och tar på våra ”resurser” och är ohälsosamt i det långa loppet.

  • Beställ en 72 – timmars mätning
  • Skicka en förfrågan till oss för en större grupp

Se exemplet nedan för en dålig kontra en god natts återhämtning kan se ut i rapporten:

Det som gör att rapporten indikerar stressreaktioner (rött) är en kombination av att pulsen går upp och hjärtfrekvensvariationen (HRV) går ner. Att pulsen går upp är för att kroppen ”mobiliserar” och vi blir mera effektiva. Samtidigt så går också HRV ner och hjärtat slår mera rytmiskt, vilket också ökar vår effektivitet under påverkan av det sympatiska nervsystemet (stress).

Stressreaktioner tillhör vårt dagliga liv och är i sig inte skadliga, men de ”kostar på” och tar av våra resurser. Det är lite som ett batteri som hela tiden levererar ström (utan att laddas upp) tappar kraft.
Det är alltså när det finns för mycket stress (sympatiska nervsystemet) och för lite återhämtning (parasympatiska nervsystemet) som stressreaktionerna på sikt kan bli skadliga.

Återhämtningsreaktionerna är markerade med grönt och kännetecknas av låg puls och att hjärtat slår mera orytmiskt med högre HRV. Återhämtningen ger oss kraft och fyller på våra ”resurser” – eller laddar upp vårt batteri.

Mätningen skapar också en bild av motionsvanor. Vi vet att det finns mycket att vinna på att skapa goda vanor för fysisk aktivitet, det är kopplat till en rad hälsofördelar däribland att man skapar en större buffert för att klara av stresstillstånd. Redan med små förändringar som att ta cykeln till jobbet kan man se stora resultat i rapporten:

 

info_matning2

Hur går det till?

Vi skickar ut mätaren till dig som du sedan bär på bröstkorgen, klistras fast med två elektroder (du får tydliga instruktioner med i utskicket). Under tre dygn bär du sedan mätaren, och skickar den sedan åter till oss.

info_matning3info_matning4

Vi gör en rapport utifrån din mätdata och vi bokar en tid för återkoppling för genomgång av rapporten som du först får en egen pdf-kopia på.

 

info_matning5

Vi tittar på bland annat på:

  • Den totala balansen mellan stress och återhämtning
  • Fysisk aktivitet (intensitet på specifika träningspass)
  • Vardagsmotionen (tillräcklig för att få hälsofördelar)
  • Sömnen
  • Stresspåverkan under arbetstid
  • Om återhämtning förekommer under fritiden
  • Övriga specifika saker som kan skapa stress och återhämtningsreaktioner.

En översikt över hur stressbalansen kan se ut över tre dygn:

info_matning6