Livsstil

Har du koll på hur din kropp reagerar på livets dagliga påfrestningar?

Inom vårt verksamhetsområde Livsstil hjälper vi till med kunskap och konkreta åtgärder kring relationen mellan stress, återhämtning, kost, fysisk och mental träning.  Med 72-timmars analysen hjälper vi dig att få en analys av hur balansen mellan stress och återhämtning ser ut, hur din sömn fyller på resurserna och du får även koll på om din vardagliga motion är tillräcklig för att få hälsofördelar samt vilken träningseffekt du kan förvänta dig av den träning du gör. Utifrån detta kan vi sen skapa program och aktiviteter som underlättar och ger dig mer ork för såväl arbete som fritid.

72-timmars Analys av Livsstilen

Livsstilsanalysen består av en pulsmätning över tre dygn för att mäta grad av fysisk aktivitet, stressreaktioner i kroppen samt återhämtning. Mätningen sker både på̊ arbete och fritid och genomförs genom att du har en liten mätutrustning på din kropp, dygnet runt i tre dygn. Man kan genom hjärtfrekvensen och dess variabilitet (HRV) sedan tolka olika fysiologiska tillstånd under de tre dygnen, (stress, återhämtning och fysisk aktivitet).

Mätningen passar alla som vill få en bättre balans i livet men även för er som bara är nyfikna på hur kroppen reagerar på vardagens påfrestningar. Mätaren skickas ut med information om hur mätningen går till. Efter avslutad mätning returneras mätaren med svarspost. En rapport tas fram och mailas till dig. Inför återkopplingen granskar och värderar vi rapporten.

Återkopplingen är viktig. Vid första gången avsätter vi 90 minuter till återkopplingen som är ett ambitiöst samtal kring den så kallade ”livsstilen” och om hur den påverkar oss i det långa loppet.
Med rapporten som underlag så finns det mycket att prata om vad gäller orsak och verkan, t.ex. hur balansen ser ut mellan stressreaktioner och återhämtning, hur sömnen ser ut och i vilken utsträckning motionsvanorna ger tillräcklig hälsoeffekt. Tre viktiga saker för att orka över tid.
Att genomföra en bra återkoppling är nödvändig.
Syftet är att du som gör detta själv skall förstå och inse vad som är viktigt att tänka på – för att hålla dig frisk och orka långsiktigt.

För mer information kontakta: info@avonovaactive.se

Andra och följande 72 – Timmars Livsstilsanalys

För mer information kontakta: info@avonovaactive.se

För större grupper; offert lämnas vid fler än 5 personer.

 

Läs mer här eller kontakta oss:

bernt@avonovaactive.se

manne@avonovaactive.se

72-timmars Analys - Boka tid

Laddar…

Kostrådgivning

En kostrådgivning bygger på att du först under 3 dagar får fylla i en så kallad kostregistrering vilken du sedan skickar in till oss. Vi analyserar din registrering med hjälp av ett kostprogram och sätter upp enkla råd och tips på hur du kan förbättra din kosthållning för att nå dina mål. Vi tittar på styrkor och svagheter i nuvarande kosthållning. Du får konkreta tips på hur du kan förbättra matvanor och optimera näringsintag utifrån dina individuella behov och målsättning

Våra erbjudanden:

Kostanalys & kostrådgivning

Analys av nuvarande kostvanor. Med hjälp av ett avancerat kostdataprogram analyseras kcal-intag och kcal-behov samt status av vitaminer, mineraler, fettkvalitet, fibermängd, proteinkvalitet m.m. Kostanalys och tips på åtgärder ingår. Kan kombineras med individuell kostrådgivning.

För mer information kontakta: info@avonovaactive.se

Kostanalys - Boka tid

Bokning via email: michael@avonovaactive.se

Individanpassad kostplan, 3 mån, med uppföljning (4090 kr)

Önskar du ett längre samarbete med en näringsfysiolog med långvariga resultat, då kan en individanpassad kostplan med uppföljning vara något för dig. Tillsammans, genom en kostanalys, lägger vi upp en individuellt anpassad kostplan och följs därefter upp varje vecka i 3 månader. I detta paket tillkommer även 3 fysiska träffar för att på bästa möjliga vis skapa hållbarhet och för att kunna nå de mål vi har satt upp.

Indivdanpassad kostplan - Boka tid

Bokning via email: michael@avonovaactive.se

Hälsoprofilbedömning (HPB)

Hälsoprofilbedömning är ett möte mellan en utbildad Hälsoprofilbedömare och en kund för att motivera och skapa en insikt till livsstilsförändring. Hälsoprofilbedömning är även arbetsgivarens underlag för sitt strategiska hälsoarbete.

Utvärderingen består av en kombination av olika tester och en individuell djupintervju om livsstil och levnadsvanor. Undersökningen inbegriper också ett konditionstest på cykel som beräknar syreupptagningsförmågan. Baserat på resultaten gör vi en riskprofil och motiverar till konkreta förändringar. Förslagen är alltid individanpassade.

Vi mäter:  Blodtryck, vikt, längd, BMI, kondition kroppsanalys, skelettvikt, fettvikt, muskelmassa, vätska

Mental träning

Utveckla din mentala styrka för att lösa olika slags problem som; stress, motivation, självförtroende, tävlingsnervositet m.m. Oavsett om du är nybörjare eller elitmotionär kan du få prestationsutveckling eller personlig utveckling. Forskning visar att du kan träna och förbättra din mentala styrka och utveckla kapaciteten på samma sätt som vid fysträning.

Du får träffa en mental tränare med idrottspsykologisk inriktning

Paket med 5 tillfällen x 60 min.

För mer information kontakta: info@avonovaactive.se

Vi leverear även föreläsning ar kopplat till hälsa och livsstil, läs mer under utbildning.