Fysisk aktivitet och stillasittande

Vi har även tjänster för att mäta både mängden fysisk aktivitet och tid i stillasittande. Två oberoende av varandra riskfaktorer för ohälsa.
Detta görs med hjälp av aktivitetsmätare (accelerometer och goniometer) som bärs under en vecka. Kan även kompletteras med pulsregistrering.
Tjänsten kan även kompletteras med submaximalt konditionstest för att få testvärde för konditionsnivå.

Utifrån insamlad data görs rapporter och återkoppling på gruppnivå, men även på individnivå om så önskas.

Kontakta:
manne@avonovaactive.se 
om detta låter intressant, så görs en offert utifrån dina behov.