HälsoProfilBedömning

Hälsoprofilbedömning (HPB)

Hälsoprofilbedömning är ett möte mellan en utbildad Hälsoprofilbedömare och en kund för att motivera och skapa en insikt till livsstilsförändring. Hälsoprofilbedömning är även arbetsgivarens underlag för sitt strategiska hälsoarbete.

Utvärderingen består av en kombination av olika tester och en individuell djupintervju om livsstil och levnadsvanor. Undersökningen inbegriper också ett konditionstest på cykel som beräknar syreupptagningsförmågan. Baserat på resultaten gör vi en riskprofil och motiverar till konkreta förändringar. Förslagen är alltid individanpassade.

Vi mäter:  Blodtryck, vikt, längd, BMI, kondition kroppsanalys, skelettvikt, fettvikt, muskelmassa, vätska