Kostrådgivning

En kostrådgivning bygger på att du först under 3 dagar får fylla i en så kallad kostregistrering vilken du sedan skickar in till oss. Vi analyserar din registrering med hjälp av ett kostdataprogram och sätter upp enkla råd och tips på hur du kan förbättra din kosthållning för att nå dina mål. Vi tittar på styrkor och svagheter i nuvarande kosthållning. Du får konkreta tips på hur du kan förbättra matvanor och optimera näringsintag utifrån dina individuella behov och målsättningar.

Våra erbjudanden:

Kostanalys & kostrådgivning (1 190 kr)

Med hjälp av ett kostdataprogram analyseras energibehov samt status av vitaminer, mineraler, fettkvalitet, fibermängd, proteinkvalitet och mycket mer. Kostanalysen kompletteras med individuell rådgivning och en kortare återträff.

Individanpassad kostplan, 4 mån, med uppföljning (4090 kr)

Önskar du ett längre samarbete med en näringsfysiolog för långvariga resultat, då kan en individanpassad kostplan med uppföljning vara något för dig. Tillsammans, genom en kostanalys, lägger vi upp en individuellt anpassad kostplan och följs därefter upp veckovis i 4 månader.
I detta paket tillkommer även 4 fysiska träffar för att på bästa möjliga vis skapa hållbarhet och för att kunna nå de mål vi har satt upp.

För bokning, kontakta:
michael@avonovaactive.se