Advisory board och tränare

Advisory board

Klas Östberg

Idrottsläkare

Johnny Nilsson

Professor högskolan i Dalarna samt GIH

Fredrik Lidman

Seniorkonsult Framship AB. IFL/Handels

Idrottsprofiler och tränare  

Lars Nelson

Skidor

Peter Sundén

Skidor tränare

Jonas Leandersson

Orientering

Niklas Gunnarsson

Simning tränare

Jan Hasselgren

Skidor tränare

Anders Söderlund

Tränare